Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на бои и лакове

Референтен No: 55 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 13.11.2019 г.

Документи

Обява

Техническа спецификация

Протоколи

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка

Договори:

Договор 63 / 14.02.2020

TO-63-14-02-2020-ЗАЛ 14.02.2020 1260 kb