Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на бобинажен проводник

Референтен No: 084 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 24.10.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 25.10.2016 г.

Документи

Протоколи

Протокол ОПнс 84.pdf 06.12.2016 106 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори:

Договор 456 / 30.12.2016