Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на антифриз, готов за употреба

Референтен No: 56 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.12.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 16.12.2019 г.

Документи

Обява

Протоколи

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка

Договори:

Договор 160 / 29.04.2020

TO-160-29-04-2020-ЗАЛ 29.04.2020 1195 kb