Енергийна независимост и национална сигурност

 

Достака на кислород, сгъстен под налягане в бутилки

Референтен No: 57 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 06.12.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 09.12.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Обява

Техническа спецификация

Протоколи

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори:

Договор 51 / 12.02.2020

TO-51-12-02-2020-ЗАЛ 12.02.2020 1528 kb   

Допълнителни споразумения

1-DS-8-01-2021-TO-51-2020-ЗАЛ 08.01.2021 232 kb