Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване и поддръжка по механичната част, електрониката и ел.частта на системите за контрол на достъп на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД

Регистрационен No: 148 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 11.09.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 12.09.2014 г.

Номер в АОП: 9033075

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 27.01.2015г. 08:39ч 6 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 08:42ч 370 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 08:45ч 78 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:45ч 52 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:46ч 405 kb   

Разяснения по процедурата

Разяснения по процедурата 27.01.2015г. 08:45ч 136 kb   

Протоколи

Протоколи 27.01.2015г. 08:46ч 294 kb   

Договори

Договор МТ-417 / 01.01.1970

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 18.03.2015г. 09:10ч 9 kb   

Плащания 2 11.06.2015г. 14:16ч 9 kb   

Плащания 3 23.07.2015г. 14:16ч 9 kb   

Плащания 4 17.08.2015г. 12:53ч 9 kb   

Плащания 5 23.09.2015г. 12:57ч 9 kb   

Плащания 6 23.10.2015г. 10:47ч 9 kb   

Плащания 7 05.01.2016г. 15:27ч 9 kb   

Приключен/прекратен

17.12.2015 Изпълнен договор