Енергийна независимост и национална сигурност

 

Работи по отстраняване на горния пласт на почвата-хумус

Регистрационен No: 006 / 2015

Документация

Решение за създаване на системата

Обявление

Обявление 11.01.2016г. 15:43ч 209 kb   

Документация за участие и указания/ред за публикуване на променена документация при необходимост

Образци на документи

Образци на документи 11.01.2016г. 15:46ч 474 kb   

Образци на документи 11.01.2016г. 15:46ч 454 kb   

Разяснения към СПП

Разяснения към СПП 14.01.2016г. 10:50ч 35 kb   

Други

Други 25.07.2016г. 13:23ч 119 kb   

Поръчки