Енергийна независимост и национална сигурност

 

Изпълнение на СМР на обект: „Електрокъща на претоварач и задвижваща станция в рудник „Трояново-1“ за изнасяне на товаропотока по посока ТЕЦ „Марица-изток 2”

Регистрационен No: 007 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 26.01.2015 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 13:00 на 27.01.2015 г.

Номер в АОП: 9038018

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 27.01.2015г. 08:11ч 87 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 08:12ч 41 kb   

Техническа спецификация 27.01.2015г. 08:12ч 46 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 08:12ч 69 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:12ч 266 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:12ч 61 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:13ч 68 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:13ч 239 kb   

Протоколи

Протоколи 03.02.2015г. 09:39ч 97 kb   

Други

Други 30.09.2015г. 14:31ч 32 kb   

Договори

Договор МТ - 050 / 20.02.2015

Договор 1 24.02.2015г. 08:41ч 949 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 02.11.2015г. 14:04ч 9 kb   

Плащания 2 04.01.2016г. 11:28ч 9 kb   

Приключен/прекратен

14.01.2016 Направено е последно плащане по договора от страна на възложителя на 17.12.2015 г. , с което са приключили задълженията на страните по договора.