Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за автомобили УАЗ.

Регистрационен No: СПП 05-2015-04 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 12.11.2015г. 11:44ч 2621 kb   

Документация за участие 12.11.2015г. 11:44ч 110 kb   

Документация за участие 12.11.2015г. 11:44ч 947 kb   

Разяснения

Разяснения 18.11.2015г. 13:10ч 114 kb   

Разяснения 25.11.2015г. 12:48ч 50 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Други

Други 25.11.2015г. 12:49ч 34 kb   

Договори

Договор МТ-091 / 17.03.2016

Договор 1 18.03.2016г. 13:55ч 6160 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 01.07.2016г. 10:46ч 9 kb   

Плащания 2 13.10.2016г. 08:29ч 9 kb   

Плащания 3 25.10.2016г. 12:51ч 9 kb   

Плащания 4 23.03.2017г. 15:51ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 13.04.2017г. 11:23ч 109 kb