Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на работен костюм летен – куртка и панталон

Регистрационен No: 52 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 26.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:30 на 18.08.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 11.04.2016г. 16:20ч 1273 kb   

Обявление

Обявление 11.04.2016г. 16:20ч 3331 kb   

Документация

Документация 11.04.2016г. 16:20ч 2414 kb   

Документация 22.04.2016г. 15:19ч 2544 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 11.04.2016г. 16:20ч 1829 kb   

Чертежи / техническо задание 22.04.2016г. 15:19ч 1844 kb   

Указания и образци на документи

Решение за промяна

Решение за промяна 22.04.2016г. 15:18ч 1269 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 16.06.2016г. 15:10ч 782 kb   

Протоколи комисия 16.06.2016г. 15:10ч 518 kb   

Протоколи комисия 14.09.2016г. 13:28ч 650 kb   

Протоколи комисия 14.09.2016г. 13:28ч 603 kb   

Протоколи комисия 14.09.2016г. 13:28ч 761 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 14.09.2016г. 13:29ч 645 kb   

Договори

Договор MT-394 / 25.10.2016

Договор 1 25.10.2016г. 10:02ч 1480 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 17.11.2017г. 13:21ч 1034 kb