Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на пулт за управление на ЗС 1800

Регистрационен No: 129 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 16.09.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 17.09.2014 г.

Номер в АОП: 9033196

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 27.01.2015г. 08:55ч 9 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 08:55ч 850 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 08:56ч 57 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:56ч 391 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:56ч 66 kb   

Разяснения по процедурата

Разяснения по процедурата 27.01.2015г. 08:56ч 715 kb   

Протоколи

Протоколи 27.01.2015г. 08:57ч 321 kb   

Договори

Договор 436 / 01.01.1970

Договор 1 27.01.2015г. 08:58ч 1710 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.03.2015г. 11:16ч 9 kb   

Плащания 2 15.04.2015г. 14:08ч 9 kb   

Приключен/прекратен