Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на модули, компоненти и софтуер за участък РТНК-2 на рудник „Трояново-3"

Регистрационен No: 123 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 03.09.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 04.09.2014 г.

Номер в АОП: 9032808

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 27.01.2015г. 08:49ч 9 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 08:49ч 355 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 08:50ч 72 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:50ч 407 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:50ч 83 kb   

Протоколи

Протоколи 27.01.2015г. 08:51ч 296 kb   

Договори

Договор 435 / 01.01.1970

Договор 1 27.01.2015г. 08:52ч 1066 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 27.04.2015г. 09:59ч 9 kb   

Плащания 2 09.06.2015г. 11:39ч 9 kb   

Приключен/прекратен