Енергийна независимост и национална сигурност

 

доставка на микропроцесорни защити SYMAP

Регистрационен No: 162 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 29.10.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 30.10.2014 г.

Номер в АОП: 9034651

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 27.01.2015г. 09:18ч 6 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 09:18ч 67 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 09:19ч 395 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 09:19ч 67 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 09:19ч 58 kb   

Протоколи

Протоколи 27.01.2015г. 09:20ч 309 kb   

Договори

Договор 505 / 01.01.1970

Договор 1 27.01.2015г. 09:21ч 285 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.03.2015г. 11:26ч 9 kb   

Плащания 2 15.04.2015г. 14:00ч 9 kb   

Приключен/прекратен