Енергийна независимост и национална сигурност

 

доставка на комуникационно оборудване за изграждане на опорна телекомуникационна мрежа между поделенията на Дружеството използвайки изградената по фонд „Козлодуй“ оптична свързаност

Регистрационен No: 160 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 24.10.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 27.10.2014 г.

Номер в АОП: 9034513

Линк към АОП: ТУК

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 09:05ч 1355 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 09:06ч 394 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 09:06ч 69 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 09:06ч 57 kb   

Протоколи

Протоколи 27.01.2015г. 09:07ч 296 kb   

Договори

Договор 484 / 01.01.1970

Договор 1 27.01.2015г. 09:08ч 878 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 24.08.2015г. 15:55ч 9 kb   

Приключен/прекратен

12.08.2015