Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на хартия: принтерна, копирна и друга за „Мини Марица-изток” ЕАД”

Регистрационен No: 170 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 10:00 на 18.11.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:30 на 18.11.2014 г.

Номер в АОП: 9035684

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 27.01.2015г. 08:24ч 9 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 08:25ч 795 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 08:25ч 91 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:25ч 72 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:31ч 370 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:31ч 189 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:31ч 133 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:31ч 818 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:31ч 142 kb   

Протоколи

Протоколи 27.01.2015г. 08:34ч 1095 kb   

Договори

Договор МТ-531 / 28.11.2014

Договор 1 27.01.2015г. 08:35ч 245 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.03.2015г. 11:00ч 9 kb   

Плащания 2 23.04.2015г. 11:44ч 9 kb   

Плащания 3 20.07.2015г. 14:41ч 9 kb   

Плащания 4 24.08.2015г. 13:28ч 9 kb   

Плащания 5 29.10.2015г. 08:54ч 9 kb   

Приключен/прекратен

19.10.2015 С Предизвестие № МТ-04-3120/02.10.2015 г., на основание т.7.7. от Раздел 7, договора е прекратен едностранно от страна на Възложителя.