Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на блок за предпускова сигнализация(БПС), изработени по чертежи

Регистрационен No: 149 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 09.10.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 10.10.2014 г.

Номер в АОП: 9033982

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 27.01.2015г. 09:12ч 6 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 09:12ч 1916 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 09:13ч 67 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 09:13ч 394 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 09:13ч 394 kb   

Протоколи

Протоколи 27.01.2015г. 09:14ч 368 kb   

Договори

Договор 504 / 01.01.1970

Договор 1 27.01.2015г. 09:14ч 333 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.03.2015г. 11:22ч 9 kb   

Плащания 2 23.04.2015г. 14:26ч 9 kb   

Плащания 3 11.06.2015г. 09:12ч 9 kb   

Приключен/прекратен