Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка и монтаж на врати в звено „Ел. локомотивно депо-ремонт” и звено „Вагонно депо” в рудник „Трояново-север”

Регистрационен No: 168 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 08.01.2015 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:30 на 09.01.2015 г.

Номер в АОП: 9037468

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 27.01.2015г. 08:18ч 8 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 27.01.2015г. 08:18ч 402 kb   

Образци на документи

Образци на документи 27.01.2015г. 08:18ч 60 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:19ч 46 kb   

Образци на документи 27.01.2015г. 08:19ч 397 kb   

Други

Други 27.01.2015г. 08:20ч 219 kb   

Договори