Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на работно облекло

Референтен No: 48 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 18.09.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение stamp.pdf 19.08.2019 200 kb   

Протоколи / доклади