Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Ремонт на части от двигатели с вътрешно горене

Референтен No:54 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на минерална вода

Референтен No:78 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на костюм водозащитен

Референтен No:60 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на гумени пръстени ГП 1017 за ГТЛ 1800

Референтен No:55 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.07.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на подстанция „Брикетна“ - рудник „Трояново-1“

Референтен No:71 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на дистанционни пръстени

Референтен No:68 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.08.2018 г.

Виж повече   

„Доставка на оборудване за ремонт на хидравлични гъвкави съединения (маркучи)“

Референтен No:49 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.07.2018 г.

Виж повече   

„Изработка и монтаж на стъкла за технологична механизация“

Референтен No:48 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.07.2018 г.

Виж повече   

Мониторинг на повърхностни води

Референтен No:43 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на ролки за ГТЛ 2250

Референтен No:193 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.08.2018 г.

Виж повече