Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура, средно напрежение

Референтен No:114 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.10.2019 г.

Виж повече   

Мониторинг и диагностика на акумулаторни уредби

Референтен No:42 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.10.2019 г.

Виж повече   

Ремонт на хидравлични гъвкави съединения

Референтен No:48 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 03.10.2019 г.

Виж повече   

Ремонт турнодозери и еднoкофови багери LIEBHERR

Референтен No:97 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 15.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на честотни задвижвания, електронни модули и компоненти

Референтен No:92 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 14.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на течни пускови реостати

Референтен No:113 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части и материали за железен път

Референтен No:89 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на филтри

Референтен No:104 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.10.2019 г.

Виж повече