Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на масла

Референтен No:53 / 2019

Виж повече   

Доставка на мотокари 3,5 тона

Референтен No:25 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 01.08.2019 г.

Виж повече   

Техническо обслужване на булдозери DRESSTA-TD 25R EXTRA

Референтен No:49 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.08.2019 г.

Виж повече   

"Ремонт на крачещи устройства"

Референтен No:63 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 14.08.2019 г.

Виж повече   

Ремонт на цифрови релейни защити

Референтен No:26 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.07.2019 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи за принтери и многофункционални печатащи устройства

Референтен No:65 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.08.2019 г.

Виж повече