Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Ремонтно възстановяване на барабани, по две обособени позиции

Референтен No:162 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 14.02.2019 г.

Виж повече   

Техническа поддръжка и ремонт на автомобили Грейт Уолл Стийд 5

Референтен No:153 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 08.02.2019 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи и резервни части за калориметри „IKA”

Референтен No:2 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.01.2019 г.

Виж повече   

Доставка на контактен проводник и въжета за контактна мрежа

Референтен No:154 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 07.02.2019 г.

Виж повече   

Доставка на разтвор водно – карбамиден AdBlue

Референтен No:157 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 05.02.2019 г.

Виж повече   

Доставка на калодка вагонна тип P10-320

Референтен No:160 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.02.2019 г.

Виж повече   

Доставка на батерии стартерни акумулаторни

Референтен No:155 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 29.01.2019 г.

Виж повече   

Доставка на двойни метални шкафчета за цивилно и работно облекло

Референтен No:163 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 29.01.2019 г.

Виж повече