Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на хладилници и хладилни чанти

Референтен No:79 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.11.2018 г.

Виж повече   

Доставка на сандвич панели за ел. зали

Референтен No:135 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 07.11.2018 г.

Виж повече   

Доставка на вододисперсни (водоразредими) бои за нуждите на "Мини Марица-изток" ЕАД

Референтен No:65 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на силови електролитни кондензатори и вентилатори за честотни преобразуватели на багери

Референтен No:63 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи за печатащи устройства

Референтен No:70 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на гидероси

Референтен No:71 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.10.2018 г.

Виж повече   

"Доставка на гумено-транспортни ленти със стоманен корд"

Референтен No:110 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.11.2018 г.

Виж повече