Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на течен кислород и наем на една инсталация за захранване с втечнен газ

Референтен No:19 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.04.2018 г.

Виж повече   

Абонамент и актуализация на програмен продукт – Tech connect contract

Референтен No:15 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.03.2018 г.

Виж повече   

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи на Мини Марица Изток ЕАД

Референтен No:14 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.03.2018 г.

Виж повече   

„Доставка на консумативи за принтери и многофункционални печатащи устройства“

Референтен No:5 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.04.2018 г.

Виж повече   

Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване

Референтен No:224 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 02.04.2018 г.

Виж повече   

Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки на „Мини Марица – изток“ ЕАД – III етап – Гаражи

Референтен No:18 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 29.03.2018 г.

Виж повече   

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел „Логистика и контрол“

Референтен No:11 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.03.2018 г.

Виж повече