Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

„Ремонт на гориво-нагнетателни помпи (ГНП) и дюзи горивни на дизелови двигатели“

Референтен No:207 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.01.2018 г.

Виж повече   

Доставка на електрозащитни средства – преносими заземители

Референтен No:87 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.12.2017 г.

Виж повече   

Доставка на указатели за напрежение

Референтен No:183 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 05.01.2018 г.

Виж повече   

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура средно напрежение

Референтен No:182 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 05.01.2018 г.

Виж повече   

Доставка на кислород, сгъстен под налягане в бутилки и на газ пропан-бутан

Референтен No:128 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.01.2018 г.

Виж повече   

„Ремонт на мобилни и верижни кранове МДК-504, КС 5363, Диер 65, РДК 200, РДК 300, РДК 630”

Референтен No:197 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 15.01.2018 г.

Виж повече