Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за 2017-2018 година

Референтен No:56 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.08.2017 г.

Виж повече   

Доставка на тръби и профилни стомани

Референтен No:120 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.09.2017 г.

Виж повече   

Ремонт на турнодозери ДЕТ 250

Референтен No:98 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 12.09.2017 г.

Виж повече   

Доставка на лабораторна стъклария, тигли и други консумативи

Референтен No:96 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 11.09.2017 г.

Виж повече   

Доставка на кутия еднобутонна (авариен стоп)

Референтен No:65 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.08.2017 г.

Виж повече   

„Доставка на мобилна челюстна трошачка за нуждите на клоновете на „ММИ” ЕАД”

Референтен No:90 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.09.2017 г.

Виж повече   

Доставка на индустриално комуникационно оборудване

Референтен No:108 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:04.09.2017 г.

Виж повече   

Доставка на материали за рехабилитация на външни съоръжения на гара „Разделна”

Референтен No:99 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.09.2017 г.

Виж повече