Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизна поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата (АСУКВ)

Пазарни консултации

Пазарни консултации

ПОКАНА 16.12.2019 431 kb   

Образец_Индикативна оферта 16.12.2019 64 kb   

ОФЕРТА- АНАЛИКС ООД 17.12.2019 114 kb