Енергийна независимост и национална сигурност

 

Земни работи за нуждите на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No: КС 16 / 2017

Решение за създаване на системата

Документация

Образци на документи

Разяснение

Разяснение 1.pdf 22.03.2018 32 kb   

Протоколи

Протокол №МТ-01 на комисията по КС 16 2017.pdf 23.02.2018 148 kb   

Протокол №МТ-02 на комисията по КС 16 2017.pdf 27.02.2018 129 kb   

Протокол №МТ-03 на комисията по КС 16 2017.pdf 13.03.2018 154 kb   

Протокол №МТ-04 на комисията по КС 16 2017.pdf 13.03.2018 204 kb   

Протокол №МТ-05 на комисията по КС 16 2017.pdf 02.04.2018 87 kb   

Протокол №МТ-06 на комисията по КС 16 2017.pdf 02.04.2018 82 kb   

Протокол №МТ-07 на комисията по КС 16 2017.pdf 02.04.2018 110 kb   

Протокол №МТ-08 на комисията по КС 16 2017.pdf 02.04.2018 96 kb   

Протокол №МТ-10 на комисията по КС 16 2017.pdf 25.04.2018 98 kb   

Протокол №МТ-12 на комисията по КС 16 2017.pdf 20.06.2018 256 kb   

Протокол №МТ-13 на комисията по КС 16 2017.pdf 20.06.2018 271 kb   

Протокол №МТ-14 на комисията по КС 16 2017.pdf 20.06.2018 183 kb   

Протокол №МТ-15 на комисията по КС 16 2017.pdf 27.06.2018 202 kb   

Протокол №МТ-16 на комисията по КС 16 2017.pdf 27.06.2018 241 kb   

Протокол №МТ-17 на комисията по КС 16 2017.pdf 27.06.2018 165 kb   

Протокол №МТ-18 на комисията по КС 16 2017.pdf 27.06.2018 276 kb   

Протокол №МТ-19 на комисията по КС 16 2017.pdf 03.07.2018 141 kb   

Протокол №МТ-20 на комисията по КС 16 2017.pdf 11.07.2018 129 kb   

Протокол №МТ-21 на комисията по КС 16 2017.pdf 11.07.2018 210 kb   

Протокол №МТ-22 на комисията по КС 16 2017.pdf 12.07.2018 122 kb   

Протокол №МТ-23 на комисията по КС 16 2017.pdf 12.07.2018 198 kb   

Протокол №МТ-24 на комисията по КС 16 2017.pdf 12.07.2018 115 kb   

Протокол №МТ-25 на комисията по КС 16 2017.pdf 12.07.2018 158 kb   

Протокол №МТ-27 на комисията по КС 16 2017.pdf 23.08.2018 175 kb   

Протокол № МТ -28 на комисията по КС 16 2017.pdf 12.09.2018 118 kb   

Решение за: включване, отказ от включване, изключване от системата

Решение за включване в КС 16 2017 на ДЛВ ЕООД.pdf 02.04.2018 46 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на Люник ЕООД.pdf 02.04.2018 41 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на ДЗЗД АЙ ВИ ПИ ТРАНС.pdf 02.04.2018 43 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на ЕРС ЕООД.pdf 02.04.2018 47 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на Минстрой Холиднг АД.pdf 25.04.2018 46 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на Руен Холиднг АД.pdf 03.07.2018 67 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на EТ Гранд Комерсиал.pdf 11.07.2018 71 kb   

Решение за отказ от включване в КС 16 2017 на Глобус ЕООД.pdf 11.07.2018 196 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на Булкомерс ООД.pdf 12.07.2018 69 kb   

Решение за отказ от включване в КС 16 2017 на Чавдаров ЕООД.pdf 12.07.2018 187 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на Аквагруп Проект ЕООД.pdf 12.07.2018 67 kb   

Решение за отказ от включване в КС 16 2017 на Консорциум СКБ.pdf 12.07.2018 73 kb   

Решение за включване в КС 16 2017 на Консорциум СКБ.pdf 12.09.2018 66 kb   

Поръчки