Енергийна независимост и национална сигурност

 

Техническа рекултивация за ССП (селскостопанско ползване) на външно насипище „Могилата“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Референтен No: 93 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 27.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение - ЗОП 93 2016.pdf 17.08.2016 415 kb   

Документация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 01.11.2016 128 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 01.11.2016 322 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 27.12.2016 226 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 27.12.2016 93 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 27.12.2016 127 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-042 / 01.02.2017

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка