Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване и поддръжка на системите за контрол на достъп и на системите за контрол на присъствието на работното място

Референтен No: 103 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:00 на 08.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 103-2016.pdf 15.08.2016 489 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 388 / 20.10.2016

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 389 / 20.10.2016

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка