Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонтно възстановяване на ходови звена

Референтен No: 77 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 12.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1 ЗОП 77-2019-z.pdf 04.03.2020 198 kb   

Протокол 2 ЗОП 77-2019-z.pdf 04.03.2020 684 kb   

Протокол 3.pdf 07.07.2020 3612 kb   

Протокол 4.pdf 07.07.2020 1534 kb   

Протокол 5.pdf 07.07.2020 3534 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 355 / 16.12.2020

TO-355-16-12-2020-ЗАЛ 15.01.2021 1776 kb   

The Contract TO-355-1 MH-MR Hodovi zvena pos.01 -з 15.01.2021 407 kb   

Допълнителни споразумения

1-DS-26-11-2021-TO-355-2020-ЗАЛ 30.11.2021 255 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 356 / 16.12.2020

TO-356-16-12-2020-ЗАЛ 15.01.2021 1811 kb   

The Contract TO-356-1 MH-MR Hodovi zvena pos.02-з 15.01.2021 417 kb   

Допълнителни споразумения

1-DS-26-11-2021-TO-356-2020-ЗАЛ 30.11.2021 254 kb   

Обявление за изменение на договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка