Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на сухи и маслонапълнени трансформатори за средно и ниско напрежение

Референтен No: 115 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.01.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 17.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

ДОКУМЕНТИ

Становища на АОП

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 115-2016.pdf 08.12.2016 642 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор MT-191 / 01.06.2017

MT-191-2017 08.06.2017 662 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-192 / 01.06.2017

MT-192-2017 08.06.2017 539 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-184 / 19.05.2017

MT-184-2017 08.06.2017 473 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка