Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на колооси за товарни вагони и електрически локомотиви

Референтен No: 88 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 15.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_88_2016.pdf 03.10.2016 63 kb   

Протокол 2_88_2016.pdf 03.10.2016 140 kb   

Протокол 3_88_2016.pdf 06.12.2016 109 kb   

Протокол 4_88_2016.pdf 06.12.2016 153 kb   

Протокол 5_88_2016.pdf 06.12.2016 114 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-022 / 16.01.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-025 / 17.01.2017

Договор MT-025-2017_об.поз.2 19.01.2017 1237 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка