Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на автокранове LIEBHERR LTM 1090 – 2 и LIEBHERR LTL 1080

Референтен No: 19 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 28.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Методика.pdf 27.08.2018 933 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 26.02.2019 581 kb   

Протокол 2.pdf 26.02.2019 688 kb   

Протокол 3.pdf 26.02.2019 1510 kb   

Протокол 4.pdf 26.02.2019 1660 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 86 / 27.03.2019

МТ 86-27.03.2019г. 28.03.2019 1335 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка