Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на агрегати и системи на релсови самоходни специализирани машини – траверсоподбивни машини

Референтен No: 130 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 10.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 15.01.2019 828 kb   

Протокол 2.pdf 15.01.2019 818 kb   

Протокол 3.pdf 15.01.2019 1583 kb   

Протокол 4.pdf 15.01.2019 1399 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 47 / 14.02.2019

Договор МТ-47 18.02.2019 2031 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка