Енергийна независимост и национална сигурност

 

Разширение на АСДУ на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Изграждане на подсистема „Диспечерски ЖП контрол“ – командна станция на централен пост на ММИ ЕАД

Референтен No: 176 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 28.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 176-2017.pdf 20.10.2017 401 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 11.12.2017 37 kb   

Протокол 2.pdf 11.12.2017 42 kb   

Протокол 3.pdf 11.12.2017 50 kb   

Протокол 4.pdf 11.12.2017 71 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-449 / 22.12.2017

Договор ЗОП 176-2017 28.12.2017 1198 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка