Енергийна независимост и национална сигурност

 

Извършване на ремонти и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации на багери, насипообразуватели, претоварачи и задвижващи станции на ГЛТ

Референтен No: 123 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 31.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 01.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 22.11.2019 118 kb   

Протокол 2.pdf 22.11.2019 190 kb   

Протокол 3.pdf 10.06.2020 212 kb   

Протокол 4.pdf 10.06.2020 167 kb   

Протокол 5.pdf 10.06.2020 161 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО - 223 / 13.07.2020

ЗОП 123-2019 16.07.2020 1797 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка