Енергийна независимост и национална сигурност

 

Изработка на отливки от цветни метали и сплави

Референтен No: 67 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.08.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 02.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 404 / 02.11.2016

МТ 404-2016 - ЗОП 67-2016 04.11.2016 466 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка