Енергийна независимост и национална сигурност

 

Изместване на ВЛ 110 kV „Знаменосец“

Референтен No: 82 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 28.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 18.01.2019 105 kb   

Протокол 2.pdf 18.01.2019 612 kb   

Протокол 3.pdf 25.04.2019 357 kb   

Протокол 4.pdf 25.04.2019 124 kb   

Протокол 5.pdf 25.04.2019 169 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение ЗОП 82-2018г..pdf 25.04.2019 210 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-182 / 26.06.2019

Договор MT-182-26-06-2019-ЗАЛ 02.07.2019 11449 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка