Енергийна независимост и национална сигурност

 

Изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф 110 ф 90 ф 63 – 1970 м – втори етап

Референтен No: 60 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 08.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf 03.07.2019 257 kb   

ЧЕРТЕЖИ.zip 03.07.2019 41155 kb   

Разяснения

Разяснение №1.pdf 25.07.2019 136 kb   

Разяснение №2.pdf 01.08.2019 111 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № МТ-01.pdf 14.10.2019 200 kb   

Протокол № МТ-02.pdf 14.10.2019 130 kb   

Протокол № МТ-03.pdf 04.02.2020 214 kb   

Протокол № МТ-04.pdf 04.02.2020 226 kb   

Протокол № МТ-05.pdf 04.02.2020 168 kb   

Протокол № МТ-06.pdf 04.02.2020 425 kb   

Протокол № МТ-07.pdf 04.02.2020 265 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Съобщение до Eврокоркт Бул ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 412 kb   

Съобщение до Eковат България ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 547 kb   

Съобщение до Електростроежи АД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 411 kb   

Съобщение до Жилмен ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 412 kb   

Съобщение до Имсти ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 412 kb   

Съобщение до Инфрастройгруп ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 411 kb   

Съобщение до Струма Про Инженеринг ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 410 kb   

Съобщение до Руен Холдинг АД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 413 kb   

Съобщение до Капитол Груп ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 414 kb   

Съобщение до МС Строй Билдинг ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 412 kb   

Съобщение до Респект 10 ЕООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 412 kb   

Съобщение до Сага - Строй ООД - решение за избор на изпълнител.pdf 04.02.2020 410 kb   

Договори

Договор ТО-113 / 27.03.2020

Договор TO-113-27-03-2020-ЗАЛ 30.03.2020 5823 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка