Енергийна независимост и национална сигурност

 

Изграждане на електрозали върху съществуващи задвижващи станции (ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/ ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/ ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/ и ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/)

Референтен No: 103 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 05.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf 28.08.2018 287 kb   

ЧЕРТЕЖИ.zip 28.08.2018 16216 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 24.10.2018 109 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 24.10.2018 204 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 26.02.2019 155 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 26.02.2019 103 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 26.02.2019 63 kb   

Протокол №МТ-06.pdf 26.02.2019 155 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-135 / 03.05.2019

Договор MT-135-3-05-2019-ЗАЛ 07.05.2019 2894 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка