Енергийна независимост и национална сигурност

 

Едногодишно абонаментно обслужване на информационна система TEREZA.NET и програмни продукти Бордо, Опера

Референтен No: 71 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.07.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 13.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1.pdf 25.07.2016 478 kb   

Протокол № 2.pdf 25.07.2016 537 kb   

Протокол № 3.pdf 25.07.2016 572 kb   

Протокол № 4.pdf 25.07.2016 1027 kb   

Окончателен доклад

Протокол.pdf 25.07.2016 1740 kb   

Решение за приключване

Решение.pdf 25.07.2016 1125 kb   

Договори

Договор MT 353 / 01.09.2016

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка