Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на захранващи блокове, по обособени позиции

Референтен No: 105 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 08.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение - ЗОП 105 2016.pdf 15.08.2016 404 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 26.09.2016 42 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 26.09.2016 46 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 27.10.2016 61 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 27.10.2016 80 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 27.10.2016 91 kb   

Окончателен доклад