Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на зъб кован с наварка за роторен багер SRs 2000

Референтен No: 111 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 09.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 5 / 09.01.2019

MT-5-9-01-2019-ЗАЛ 11.01.2019 1019 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка