Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на водоподемни тръби

Референтен No: КС 15-2017-02 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор 76 / 21.02.2018

MT-76-21-02-2018 23.02.2018 527 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка