Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на верига с кръгли звена (кофова верига)

Референтен No: 121 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 20.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 373 / 29.10.2018

MT-373-29-10-2018-ЗАЛ 05.11.2018 814 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка