Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на турбокомпресор за челен товарач Dressta 534“

Референтен No: KС 04-2016-02 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 16.05.2017 593 kb   

Протокол 2.pdf 16.05.2017 913 kb   

Протокол 3.pdf 16.05.2017 2415 kb   

Окончателен доклад.pdf 16.05.2017 1967 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение класиране.pdf 16.05.2017 1081 kb   

Договори

Договор МТ - 226 / 16.06.2017

-226-2017 21.06.2017 516 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 21.06.2017 4241 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка