Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежение

Референтен No: 108 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 05.10.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 06.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 108-2016.pdf 01.09.2016 454 kb   

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 28.09.2016 36 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 22.11.2016 63 kb   

Протокол 2.pdf 22.11.2016 125 kb   

Протокол 3_108_2016.pdf 26.01.2017 268 kb   

Протокол 4_108_2016.pdf 26.01.2017 141 kb   

Протокол 5_108_2016.pdf 26.01.2017 155 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 115 / 23.03.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ 101 / 20.03.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 116 / 23.03.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка