Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на трактор на колесен ход

Референтен No: 119 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 09.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение stamp.pdf 30.08.2018 19976 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1stamp.pdf 24.10.2018 1358 kb   

Протокол 2 stamp.pdf 24.10.2018 2489 kb   

Протокол 3 stamp.pdf 20.11.2018 2429 kb   

Протокол 4 stamp.pdf 20.11.2018 3801 kb   

Протокол 5 stamp.pdf 20.11.2018 2291 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ - 138 / 07.05.2019

MT-138-7-05-2019-ЗАЛ 09.05.2019 1702 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка