Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на тръби и профилни стомани

Референтен No: КС 15-2017-04 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Покани КС 15-2017-04-z.pdf 28.09.2018 772 kb   

Разяснение

Решение за изменение

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор 30 / 31.01.2019

MT-30-31-01-2019-ЗАЛ 04.02.2019 1086 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка