Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на тежко натоварени лагери

Референтен No: 03-2016-03 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Разяснение

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT 377 / 23.10.2017

MT-377-2017 26.10.2017 665 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка