Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на течни пускови реостати

Референтен No: 113 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 23.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 24.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 13.01.2020 1661 kb   

Протокол №2.pdf 13.01.2020 1202 kb   

Протокол 3 ЗОП 113-2019-z.pdf 10.06.2020 130 kb   

Протокол 4 ЗОП 113-2019-z.pdf 10.06.2020 270 kb   

Протокол 5 ЗОП 113-2019-z.pdf 10.06.2020 148 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП