Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на течни пускови реостати

Референтен No: 113 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 23.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 24.10.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади