Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на цифрови защити и оборудване за релейни табла

Референтен No: 51 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.06.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 20.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 51-2017.pdf 15.05.2017 425 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 07.08.2017 48 kb   

Протокол 2.pdf 07.08.2017 64 kb   

Протокол 3.pdf 07.08.2017 230 kb   

Протокол 4.pdf 07.08.2017 95 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 338 / 20.09.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 344 / 21.09.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка