Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на специализиран развоен и визуализиращ софтуер

Референтен No: 86 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 05.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 10.12.2018 1315 kb   

Протокол 2.pdf 10.12.2018 1777 kb   

Протокол 3.pdf 30.01.2019 1657 kb   

Протокол 4.pdf 30.01.2019 1978 kb   

Протокол 5.pdf 30.01.2019 1754 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 67 / 01.03.2019

Договор МТ 67-2019г. 05.03.2019 855 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ 68 / 01.03.2019

Договор МТ 68-2019г. 05.03.2019 786 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка