Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на сензори и технически средства за автоматизация

Референтен No: 34 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.06.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 20.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 02.07.2019 105 kb   

Протокол 2.pdf 02.07.2019 116 kb   

Протокол 3.pdf 18.11.2019 179 kb   

Протокол 4.pdf 18.11.2019 205 kb   

Протокол 5.pdf 18.11.2019 142 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 347 / 20.12.2019

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ 349 / 27.12.2019

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка