Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на сегменти за лагер ф3100

Референтен No: 064 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.07.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 12.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протоколи зоп 64.pdf 05.08.2016 168 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение зоп 64.pdf 05.08.2016 56 kb   

Договори

Договор 365 / 19.09.2016

MT_365_2016 21.09.2016 677 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка