Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за технологична механизация: челни товарачи Caterpillar, Dressta, L-34 и Hyundai

Референтен No: 20 / 2017

Решение за създаване на системата

Образци на документи

Разяснение

Протоколи

Протокол 1 констатации ТЕР-МСМ КС 20_2017.pdf 07.03.2018 91 kb   

Протокол 2 включване Ефир-РВМ_КС 20-2017.pdf 07.03.2018 84 kb   

Протокол 3 включване Комролд_КС 20-2017.pdf 07.03.2018 73 kb   

Протокол 4 констатации Евромаркет КС 20_2017.pdf 07.03.2018 73 kb   

Протокол 5 констатации Фрайтрак КС 20_2017.pdf 07.03.2018 97 kb   

Протокол 6 констатации Евро Сълюшънс КС 20_2017.pdf 07.03.2018 83 kb   

Протокол 8 констатации Стротех Инженеринг КС 20_2017.pdf 13.04.2018 51 kb   

Протокол 7 констатации Елтрак България КС 20_2017.pdf 13.04.2018 133 kb   

Протокол 9 включване ТЕР-МСМ КС 20 2017.pdf 16.04.2018 69 kb   

Протокол 10 включване Евромаркет КС 20 2017.pdf 16.04.2018 77 kb   

Протокол 11 включване Евро Сълюшънс КС 20 2017.pdf 16.04.2018 77 kb   

Протокол 12 невключване Фрайтрак КС 20 2017.pdf 17.04.2018 120 kb   

Протокол 13_включване Стротех Инженеринг КС 20_2017.pdf 02.05.2018 74 kb   

Протокол 14_отказ включване Елтрак България КС 20_2017.pdf 02.05.2018 126 kb   

Протокол 17 включване Авто Трак 2014_КС 20-2017_профил.pdf 07.09.2018 119 kb   

Поръчки