Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за технологична механизация: булдозери Komatsu, Caterpillar и Liebherr

Референтен No: 17 / 2017

Решение за създаване на системата

Документация

Образци на документи

Разяснение

Решение за: включване, отказ от включване, изключване от системата

Поръчки